Overname branchevreemde artikelen

Albema-Robema is in staat om de totale behoefte van de artikelen die in de productie benodigd zijn af te dekken. Het is mogelijk dat Albema-Robema (branchevreemde) pakketten van uw huidige leveranciers overneemt en opneemt in de leveringen.

Albema-Robema B.V. is in staat om vrijwel alle artikelen die in de productie benodigd zijn te integreren in haar logistieke dienstverlening. Het is dan ook mogelijk dat Albema-Robema B.V. branchevreemde pakketten van uw huidige leveranciers opneemt in bijvoorbeeld project- of two-bin leveringen. Albema-Robema neemt voor deze artikelen alleen de logistieke handelingen en de facturatie over. De artikelen worden op basis van de door u gemaakte afspraken van uw huidige leverancier betrokken. Uw contact met uw huidige leverancier over productontwikkeling, kwaliteit en technische ondersteuning blijft in zo’n geval in stand. Bij branchevreemde artikelen respecteert Albema-Robema de prijzen die op basis van afspraken door de afnemer en leverancier zijn gemaakt. Voor onze logistieke diensten wordt een in overleg bepaalde toeslag voor handling berekend. De prijzen worden aangepast op het moment dat de leveranciersprijzen wijzigen.